torstai 8. joulukuuta 2011

Uudet innovaatiot

Tietotekniikka on viimeiset parikymmentä vuotta ollut suhteellisen samoissa paradigmoissa liikkuvaa ja esim. tietokoneen arkkitehtuurissa ei ole tapahtunut juurikaan suuria muutoksia. Nyt on kuitenkin pikkuhiljaa tietokoneparadigma muuttumassa eli kvanttitietokoneesta on tulossa totta.
http://tietsikka.blogspot.com/2011/12/kvanttitietokone-innovaattorin.html

Tietojärjestelmät jotka oikeasti kykenisivät oppimaan ja toimimaan nykyisen paradigman ulkopuolella mahdollistaisivat kokonaan uudenlaisen tietotekniikan. Tarvitaan uutta fysiikkaa ja tiedettä, että todella pystytään rakentamaan oppivia järjestelmiä, jotka kykenevät havainnoimaan ja ymmärtämään ympäristöään ilman erityistä ohjelmointia. Tulevaisuuden tietokone ottakoon mallia Oravista ja muista eläimistä toimissaan. Koneparadigmasta pitäisi päästä eroon ja siirtyä eläväolento paradigmaan. Perinteisestä ohjelmoinnista ei luultavasti päästä ainakaan 50 vuoteen kokonaan eroon, mutta tietokoneiden pitäisi olla pikemminkin oppivia ja viisaita kuin nopeita ja tyhmiä.

Monet ajattelevat, että oikeasti oppivan koneen täytyy pystyä kommunikoimaan, näkemään ja tekemään asioita maailmassa. Pelkästään kirjaviisautta ammentava tietokone ei voi olla koskaan todella viisas vaan viisauden kehittyminen vaatii kykyä olla läsnä tässä hetkessä. Myöskään pelkkä kuulo ja ymmärrys ei vielä riitä. Esim. Sirillä on jossain mielessä kyky ymmärtää puhetta mutta se ei silti näe eikä pysty koskettamaan ihmistä kädellään.
http://jpoli.blogspot.com/2011/12/todellinen-tiede.html

Tietokoneet ovat pikkuhiljaa oppineet kameroiden kautta näkemään ja kuulemaan. Microsoftin Kinect antaa tietokoneelle jonkinlaisen näkökyvyn ja erilaiset liikeohjaimet auttavat konetta ymmärtämään liikettä. Perinteisiltä tietokoneilta puuttuu kuitenkin kyky liikkua itsenäisesti ja kyky manipuloida fyysistä todellisuutta. Roboteilla on kuitenkin joitain näistä ominaisuuksista.  Erityisesti kuitenkin fyysisen todellisuuden manipulointi puuttuu valtavirran tietokoneilta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti